smarter

Smoke Sensor


125.41

Smoke Sensor

ამ პროდუქტის გამოყენებით, კვამლის აღმოჩენის შემთხვევაში შენ ავტომატურად მიიღებ შეტყობინებას მობილური აპლიკაციის დახმარებით, რაც მოგცემს შესაძლებლობას რომ თავიდან აიცილო ხანძრის გაჩენის რისკი. თუ კვამლის რაოდენობა ზღვარს გადააჭარბებს, დეტექტორი სიგნალიზაციისა და ნათების დახმარებით შეგახსენებს საფრთხის შესახებ.


Share:

Price
125.41
Seen
238